Επιστολή – Διαμαρτυρία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ. για τη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.