ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δ.Σ.Θ. ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Στη μνήμη 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΥΛΟΥ & ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2023 ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 17.00 

& ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΪΟΥ 2023 ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 9.30 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ 2

Συνημμένα η αφίσα και το πρόγραμμα του συνεδρίου