ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: “ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ”

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

“ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ”

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
09.30-18.30
Ε.Β.Ε.Θ.