Επιστημονική Ημερίδα: «Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ) και η Εφαρμογή του από τα Ελληνικά Δικαστήρια»,Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019,18:30

ΗΜΕΡΙΔΑ
Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ Ερμηνεία κατ άρθρον
Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019, 18:30 Ειδική Αίθουσα Εκδηλώσεων
των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης

Συνημμένα αρχεία: