Επιστημονική εκδήλωση του Ομίλου Νομικού Προβληματισμού Ερεισμα ΔΡΑσης με θέμα “Ουσιαστική & Δικονομική Αντιμετώπιση των Εγκλημάτων Διαφθοράς σε βάρος του Δημοσίου”

Στα συνημένα θα βρείτε την αφίσα της εκδήλωσης

Συνημμένα αρχεία: