Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: “Γενετικές παρεμβάσεις στα γεννητικά κύτταρα και στα έμβρυα”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
και το ΔΠΜΣ του ΑΠΘ «Σύγχρονες Ιατρικές πράξεις: Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση»
 
σας προσκαλούν σε Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα:
“Γενετικές παρεμβάσεις στα γεννητικά κύτταρα και στα έμβρυα”
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00
στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14, Θεσσαλονίκη)
 
                                                           Η Πρόεδρος                                          Ο Γραμματέας
                                                     
 
                                                    Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι                                Κ. Χατζηκώστας