Επισήμανση για τον καθορισμό των ραντεβού στο Κ/Γ Θεσσαλονίκης

Παρακλαλούμε διαβάστε τα συνημμένα