Επιμορφωτικό σεμινά­ριο με θέμα: «Σύγχρονες νομολογιακές τάσεις για το οικονομικό έγ­κλημα και τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα»

 Ανακοινώνεται ότι την 25 και 26 Απριλίου 2014 (ώρες 17:30-21:00 και 10:00-14:30 αντίστοιχα) θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του ΔΣΘ (αμφιθέ­ατρο τραπέζης Πειραιώς, οδός Κατούνη 12-14) επιμορφωτικό σεμινά­ριο με θέμα: «Σύγχρονες νομολογιακές τάσεις για το οικονομικό έγ­κλημα και τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα». Οι ειδικότερες θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα είναι: Φορολογικά αδικήματα, Απάτη-Υπεξαίρεση-Απιστία, Ευρωαπάτη, Αδικήματα διαφθοράς, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Δικονομικές αποκλίσεις στην ποινική αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθο­ράς, και οριοθέτηση διοικητικής ευθύνης και ποινικής καταστολής. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από τους: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Ζαχαριάδη, Θ. Παπακυριάκου, Κ. Χατζηκώστα (μέλη ΔΕΠ Νομικής ΑΠΘ) και Λ. Καζανά, Γ. Ναζίρη, Ν. Χατζηνικολάου (μεταδιδάκτορες – δικηγόρους ΔΣΘ) στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγουν στο πιο πάνω πεδίο. Λόγω των περιορισμένων θέσεων του αμφιθεάτρου παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι δικηγόροι να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο γραφείο 14 (Διεκπεραίωση)  του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μέχρι την 11.4.2014. Θατηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε όσους συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.