Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο

«Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών»

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στις 2-4 Φεβρουαρίου 2017.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με καίριες πτυχές του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα υπό το κράτος της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, που μετέβαλε πλήρως τα δεδομένα αυτών των συναλλαγών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του νομικού κλάδου, που εργάζονται είτε αυτόνομα ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως στελέχη εταιριών. Απευθύνεται επίσης σε δικηγόρους και υπαλλήλους τραπεζών και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν καθημερινά στην πράξη τα ζητήματα που αναλύονται στο σεμινάριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από 10/11/2016 έως 10/1/2017. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: http://diaviou.auth.gr/financial_transactions ή μπορούν να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                        Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Διά Βίου Μάθησης                                                    του Προγράμματος

Σ. Βες, Καθηγητής                                        Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια