Επιμορφωτικό πρόγραμμα για δικηγόρους και λογιστές: «Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής»

17-19 Μαρτίου 2016 

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για δικηγόρους και λογιστές 

«Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής»

 

 

Αμφιθέατρο «Ι. Μανωλεδάκης»  (Κτίριο Διαγωνίου ΔΣΘ, Τσιμισκή 103)

 

επισυναπτεται πρόγραμμα και δήλωση συμμετοχής