Επιμορφωτικα Σεμιναρια από το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, Νομική Σχολή ΑΠΘ
Επιμορφωτικα Σεμιναρια
 

1. «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων» 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, Νομική Σχολή ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων».

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά (online) για συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα στις 18 – 19 Μαρτίου 2022.  

Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των νομικών πάνω σε επίκαιρα ζητήματα του σημαντικότερου στην πράξη δικαιώματος ουσιαστικού δικαίου στον χώρο των συμβάσεων που είναι η αξίωση αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης ή/και λόγω καταγγελίας μιας διαρκούς εμπορικής σύμβασης.

Η αξίωση αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης γεννούσε από παλαιά σοβαρά και δυσχερή ερμηνευτικά ζητήματα. Η δυσχέρεια αυτή τα τελευταία χρόνια έχει επιταθεί ενόψει του όχι ομοιόμορφου τρόπου, με τον οποίο ερμηνεύεται από τα δικαστήριά μας και ιδίως από τον Άρειο Πάγο, αλλά και από την απουσία ειδικών διατάξεων σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. επί αποζημίωσης που σωρεύεται με την καταγγελία μιας σύμβασης franchising ή μιας σύμβασης αποκλειστικής ή απλής διανομής). Εξίσου σοβαρά είναι και τα δικονομικά ζητήματα που συνέχονται με την αξίωση αποζημίωσης, όπως το ορισμένο της αγωγής, ιδίως επί διεκδίκησης διαφυγόντων κερδών, η συσχέτιση της πολιτικής με την ποινική δικαιοσύνη και την ανάγκη μη προσβολής του τεκμηρίου αθωότητας του κατηγορουμένου και πολλά άλλα. Το σεμινάριο καλείται να καλύψει την ανάγκη επιμόρφωσης των νομικών της πράξης στα ανωτέρω ζητήματα, παρέχοντας μια σε βάθος αλλά και συνολική παρουσίαση των υποστηριζόμενων αφενός αλλά και των ορθότερων δυνατών λύσεων αφετέρου, με συνδυαστική αξιοποίηση του δόγματος του αστικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου και του αστικού δικονομικού δικαίου.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 εισηγήσεις –σε κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζονται συστηματικά οι ισχύουσες διατάξεις και η αντίστοιχη νομολογία και νομική θεωρία– και διαρθρώνεται στις κάτωθι θεματικές:

 • Αποζημίωση επί πλάνης, απάτης και απειλής,
 • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση αμφοτεροβαρούς σύμβασης,
 • Σώρευση υπαναχώρησης με αποζημίωση, καταπεσούσα ποινή ή κατ’ αποκοπήν αποζημίωση,
 • Αποζημίωση για πραγματικά ελαττώματα στο δίκαιο της πώλησης και της σύμβασης έργου,
 • Αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας στο δίκαιο των συμβάσεων,
 • Αποζημίωση λόγω καταγγελίας μιας σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής ή franchising,
 • Αποζημίωση λόγω μη προσήκουσας παροχής επενδυτικών συμβουλών,
 • Αποζημίωση λόγω μη προσήκουσας διοίκησης ανώνυμης εταιρίας,
 • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης λόγω πτώχευσης,
 • Συμβάσεις/«άδειες» εκμετάλλευσης άυλων αγαθών: αποζημίωση για παραβιάσεις ενοχικών υποχρεώσεων που συνιστούν και προσβολή των αντίστοιχων -απόλυτων και αποκλειστικών- δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
 • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης στα δημόσια έργα,
 • Ζητήματα δικονομικού δικαίου επί αγωγών αποζημίωσης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, και γενικότερα σε πτυχιούχους Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, που είτε λόγω ειδικότερου επιστημονικού-ερευνητικού ενδιαφέροντος, είτε λόγω ενασχόλησης στη πράξη, έρχονται αντιμέτωποι με υποθέσεις αποζημίωσης για μη εκπλήρωση της σύμβασης και επιθυμούν, ως εκ τούτου, να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις επίκαιρες νομοθετικές, νομολογιακές και εν γένει επιστημονικές εξελίξεις στον οικείο κλάδο και για τα σημαντικότερα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής        ή

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (1 ECTS).

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: https://www.diaviou.auth.gr/programs/epikaira-zitimata-apozimiosis-sto-dikaio-ton-symvaseon/ ή να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 10/01/2022 μέχρι 15/02/2022.

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

2. «Επίκαιρα ζητήματα φορολογικού ποινικού δικαίου» 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, Νομική Σχολή ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα φορολογικού ποινικού δικαίου».

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά (online) για συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα στις 15 – 16 Απριλίου 2022.  

Το επιμορφωτικό σεμινάριο έχει ως στόχο να παράσχει μια συνεκτική επισκόπηση των νομοθετικών αλλαγών που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στο πεδίο του φορολογικού ποινικού δικαίου, των ερωτημάτων που έχουν ανακύψει και των θέσεων της νομολογίας και της επιστήμης σε αυτά, καθιστώντας έτσι δυνατή την απόκτηση εποπτείας σε αυτό το εξελισσόμενο γνωστικό πεδίο, όπου συναντώνται, μεταξύ άλλων, οι κλάδοι του (ουσιαστικού και δικονομικού) ποινικού, του φορολογικού και του ενωσιακού (ποινικού) δικαίου.

 

Το ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο υπέστη τα τελευταία χρόνια σειρά σημαντικών αλλαγών τόσο λόγω της επίδρασης σε αυτό των ρυθμίσεων των δύο νέων κωδίκων, του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που τέθηκαν σε ισχύ την 1.7.2019, όσο και λόγω της ψήφισης νέων νομοθετημάτων (π.χ. Ν. 4689/2020, Ν. 4745/2020 και Ν. 4764/2020), τα οποία, μεταξύ άλλων, αφενός αναμόρφωσαν το σύστημα ποινικής προστασίας των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων και αφετέρου επεδίωξαν να ρυθμίσουν την σχέση μεταξύ των διαδικασιών επιβολής φορολογικών κυρώσεων ποινικής φύσης και της φορολογικής ποινικής δίκης κατά τρόπο συμβατό με την αρχή ne bis in idem, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο ά. 4 παρ. 1 του 7ου ΠΠ ΕΣΔΑ και το ά. 50 ΧΘΔ της ΕΕ. Οι ανωτέρω αλλαγές, πέρα από τη συζήτηση που έχουν ανοίξει σε δικαιοπολιτικό επίπεδο, έχουν θέσει και πολλά δυσχερή ερμηνευτικά ζητήματα, για τα οποία οι θέσεις της νομολογίας και της επιστήμης βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση. Η βιβλιογραφική επεξεργασία αυτών των ζητημάτων, εξάλλου, δεν είναι ακόμη πλήρης. Το σεμινάριο καλείται να καλύψει την ανάγκη επιμόρφωσης των νομικών της πράξης σε όλα τα ανωτέρω ζητήματα, παρέχοντας μια συνεκτική επισκόπηση των αλλαγών, των ερωτημάτων που έχουν ανακύψει και των θέσεων της νομολογίας και της επιστήμης σε αυτά.

 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 11 εισηγήσεις από καταξιωμένους Καθηγητές του ΑΠΘ και εξειδικευμένους ακαδημαϊκούς στον τομέα του ποινικού και φορολογικού δικαίου –σε κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζονται συστηματικά οι ισχύουσες διατάξεις και η αντίστοιχη νομολογία και νομική θεωρία– και διαρθρώνεται στις κάτωθι τρεις (3) θεματικές:

 

 

 • Επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του ουσιαστικού φορολογικού ποινικού δικαίου
 • Επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού φορολογικού ποινικού δικαίου
 • Επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο έντασης μεταξύ φορολογικού και φορολογικού ποινικού δικαίου

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, πτυχιούχους νομικής και επαγγελματίες γενικότερα του νομικού κλάδου καθώς και σε οικονομικούς και φορολογικούς συμβούλους, λογιστές και επαγγελματίες γενικότερα στον κλάδο του φορολογικού δικαίου.

 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

 

(α) Βεβαίωση συμμετοχής        ή

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (1 ECTS).

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: https://www.diaviou.auth.gr/programs/epikaira-zitimata-forologikou-poinikou-dikaiou/ ή να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 23/12/2021 μέχρι 18/03/2022.

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

 

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη   

 

Καθηγήτρια

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι