Επιλογή Επιστημονικών Συνεργατών “Αρμενόπουλου”

1. Για τον κλάδο της Πολιτικής Δικονομίας: τον Απόστολο Άνθιμο.

2. Για τον κλάδο του Δημοσίου Δικαίου τους: Ιάκωβο Μαθιουδάκη και Ακρίτα Καϊδατζή.

3. Για τον κλάδο του Διεθνούς και Κοινοτικού Δικαίου: τον Αθανάσιο Τάκη.