ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΗ 1 ΩΡΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΣΤΑΣΗ 1 ΩΡΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018 
ΩΡΑ 11.00 – 12.00
ΩΣ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ