Επικοινωνία

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Δ/νση: 26ης Oκτωβρίου 5, T.K. 546 26, 4ος όροφος,
ΔIKAΣTIKO MEΓAPO

eMail: dsthe [at] otenet .gr
 

 


Προβολή Δ.Σ.Θ. σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους