«Επίκαιρα ζητήματα πτωχευτικού δικαίου, ιδίως μετά τον ν. 4738/2020» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Επίκαιρα ζητήματα πτωχευτικού δικαίου, ιδίως μετά τον ν. 4738/2020»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ διοργανώνει, στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο
«Επίκαιρα ζητήματα πτωχευτικού δικαίου, ιδίως μετά τον ν. 4738/2020», 8 διδακτικών ωρών.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά (online) στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2024.
 
Το πτωχευτικό δίκαιο, παραδοσιακός κλάδος του ιδιωτικού δικαίου, βρίσκεται επιπλέον στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας συνεχώς από το 2010, με πλήθος νομοθετικών τροποποιήσεων και επιστημονικών αναλύσεων, αλλά και με ευρεία εφαρμογή στη δικαστηριακή και γενικότερη δικηγορική πράξη. Αυτή η κινητικότητα κορυφώθηκε με τον ν. 4738/2020, ο οποίος τροποποίησε συνολικά το ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο, με σημαντικές καινοτομίες. Με αυτά τα δεδομένα, αντικείμενο του προγράμματος είναι να παρουσιάσει σε βάθος και με μεθοδολογική ενότητα το σύγχρονο ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο. Άξονες αυτής της παρουσίασης, που θα αναδειχθούν από τις επιμέρους ενότητες, είναι: (α) η ενότητα της πτωχευτικής διαδικασίας, σε αντιδιαστολή προς την προηγούμενη διχοτόμηση του δικαίου της αφερεγγυότητας σε διαδικασίες που αφορούσαν τους εμπόρους και τους μη εμπόρους, (β) η έμφαση του νόμου στην ταχεία ρευστοποίηση της περιουσίας, (γ) η ένταξη στον ν. 4738/2020 και των προηγούμενων παραπτωχευτικών διαδικασιών, (δ) η προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών με διαφορετική μέθοδο απ’ ό,τι στο παρελθόν. Θα γίνει συνδυασμός μεταξύ αξιοποίησης των πορισμάτων της νομολογίας και της επιστήμης πριν από τον ν. 4738/2020 και μελέτης των νέων πτυχών ρύθμισης. Θα ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της Πρότασης Οδηγίας για πτυχές του πτωχευτικού δικαίου.
Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Θεόδωρος Παπακυριάκου, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Διευθυντής Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα.
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γεώργιος ΨαρουδάκηςΑν. Καθηγητής Νομικής  Σχολής ΑΠΘ.
Στο πρόγραμμα διδάσκουν καταξιωμένοι Καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και κατεξοχήν έμπειροι στο αντικείμενό του δικαστικοί λειτουργοί και εκπρόσωποι της πράξης, καθώς και η Γεν. Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Κόστος: Βασική κατηγορία: 100 €
Τέλη φοίτησης που αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα: 130 € ανά εκπαιδευόμενο.
Παρέχεται εκπτωτική πολιτική: Ναι – Ασκούμενοι δικηγόροι: 70 €
Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης: 1 ECTS

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 17/04/2024 έως 30/05/2024

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/actions/ptoxeutiko-dikaio-2/

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.