Επιδόματα κυοφορίας και λοχείας σε έμμισθες δικηγόρους κατ’ εφαρμογή του άρθρου 83 του ν. 4826/2021 (Α’ 160)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.