Επίδομα 176 € – Εκπαιδευτικοί – Παραγραφή πενταετής

Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά 3ο Τμήμα Α924/2010 (&Α925/ 2010)

Επίδομα 176 € – Εκπαιδευτικοί – Παραγραφή πενταετής -.
Το επίδομα των 176 € κατά Ν.2738/1999 & Ν.3016/2002 αποτελεί προσαύξηση μισθού όλων των υπαλλήλων που υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς των Ν.2470/1997 & Ν.3205/2003, συνεπώς και των εκπαιδευτικών.  
Δεν υπερκαλύπτεται από το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης, αλλά αποτελεί γενική μισθολογική προσαύξηση ανεπίδεκτη αλληλοκάλυψης και συμψηφισμού κατά αρ.14 Ν.3016/2002. Η αξίωση χορήγησής του υπόκειται σε 5ετή παραγραφή, καθώς η διετής παραγραφή του Ν.2362/1995 κρίθηκε αντίθετη με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ από το ΕΔΑΔ (Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδος – 25.06.09), μετά την αντίθετη υπέρ της 2ετούς παραγραφής 9/2009 απόφαση του ΑΕΔ.