Επεστράφησαν από τον ΕΦΚΑ στους δικηγόρους οι αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έτους 2017- Δικαίωση των παρεμβάσεων των δικηγορικών συλλόγων

Πιστώθηκαν σήμερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων δικηγόρων τα ποσά που είχαν αχρεωστήτως καταβληθεί ως ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, το 2017 Τα χρήματα πιστώθηκαν από τον ΕΦΚΑ, μετά την παρέμβαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στο νέο  Διοικητή του Φορέα, στους λογαριασμούς που οι δικαιούχοι είχαν δηλώσει στον ΕΦΚΑ. Το γεγονός αυτό αποτελεί δικαίωση της μακροχρόνιας προσπάθειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας , που ήλθε έστω με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, αλλά επιβεβαιώνει την πάγια θέση του κλάδου πως «οι μόνοι χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δεν δόθηκαν». H Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος συνεχίζει την προσπάθεια ώστε πολύ σύντομα , να επιστραφούν και τα αχρεωστητως παρακρατηθέντα ποσά στους εμμίσθους συναδέλφους αλλά και συναδέλφους που εργάζονται με AΠΥ (μπλοκ), δηλαδή το 1/3 από την παρακράτηση των γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής. Πιστεύουμε ότι σύντομα και αυτή η προσπάθεια των δικηγορικών συλλόγων θα έχει θετικά αποτελέσματα και γι΄αυτή την κατηγορία των συναδέλφων και θα τους επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, για το 2017 ποσά.