ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΠΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διαπιστώνοντας τη σημαντική διευκόλυνση των δικηγόρων μελών του, οι οποίοι ήδη από τις 8.7.2020 δύνανται να αιτούνται και να λαμβάνουν απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης μέσω του Συλλόγου, αποφάσισε, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των συναδέλφων και η αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας τους λόγω των θερινών αδειών των υπαλλήλων του άνω κτηματολογικού γραφείου, και μέχρι 31/8/2020, να συνδράμει στη διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης κτηματολογικού φύλλου ακινήτου. Καθώς, όμως, δεν είναι συγκεκριμένο το ποσό που απαιτείται για την έκδοσή του, αλλά αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των φύλλων, κρίνεται αναγκαίο να ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

1ο βήμα: Τηλεφωνική κλήση στο τηλέφωνο 2310 370 572, όπου ο δικηγόρος θα γνωστοποιεί τον αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου και οι ασκούμενοι δικηγόροι του Δ.Σ.Θ. θα ενημερώνουν για τον αριθμό των φύλλων του ακινήτου που τον ενδιαφέρει, καθώς και για το ποσό που απαιτείται για την έκδοση του κτηματολογικού φύλλου.

2ο βήμα: Κατάθεση της συμπληρωμένης σχετικής αίτησης με πλήρη στοιχεία αυτής στο γραφείο 3 του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μαζί με το απαιτούμενο ποσό που γνωστοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο πλέον δύο μεγαροσήμων αξίας 3 Ευρώ έκαστο (δηλαδή σύνολο 6 Ευρώ, για την αίτηση) και ενός μεγαροσήμου αξίας 2 ευρώ (για κάθε κτηματολογικό φύλλο).

3ο βήμα:  Τέλος, αφού ο Σύλλογος διεκπεραιώσει τη διαδικασία για την έκδοση, ο αιτών θα παραλαμβάνει το εκδοθέν κτηματολογικό φύλλο από τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου, αφού ειδοποιηθεί τηλεφωνικά.

Όσοι συνάδελφοι, βεβαίως, επιθυμούν, μπορούν να αιτούνται και να παραλαμβάνουν κτηματολογικά φύλλα από το ίδιο το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας τη διαδικασία που ίσχυε έως σήμερα.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να κάνουν έρευνα, θα πρέπει να αποστέλλουν μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 09.00 – 14.00 στις παρακάτω διευθύνσεις:

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: [email protected]

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: [email protected]

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: [email protected]

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ: [email protected]