Επείγουσα ενημέρωση: Νέα ΚΥΑ για ένταξη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου από Πέμπτη 4.3.2021 και ώρα 06:00

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τη νέα με αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/3.3.2021 ΚΥΑ με τίτλο Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Με την εν λόγω ΚΥΑ η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης εντάσσεται πλέον στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο οποίο περιορίζεται σημαντικά η λειτουργία των Δικαστηρίων και των Κτηματολογίων/Υποθηκοφυλακείων.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις Πράξεις των Διοικήσεων των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ             ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Συνημμένα αρχεία: