Επείγουσα ενημέρωση για την χορήγηση ψηφιακών υπογραφών

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, μας ενημέρωσε ότι στις 17/01/2022 σταματά η λειτουργία της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) άρα και της χορήγησης ψηφιακών υπογραφών από αυτή. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην μετάβαση από την παλιά στην ΝΕΑ ΑΠΕΔ. (Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την ανακοίνωση της ΑΠΕΔ)

Για τον παραπάνω λόγο, οι ψηφιακές υπογραφές που έχουν εκδοθεί και λήγουν μετά τις 30/4/2022 θα ανακληθούν σταδιακά από την ΑΠΕΔ, αφού πρώτα αποσταλεί στον ενδιαφερόμενο σχετικό email μέχρι τις 30/4/2022.

Σε αναμονή της ΑΜΕΣΗΣ χορήγησης απομακρυσμένων (άυλων) ψηφιακών υπογραφών σε όλους τους Δικηγόρους (Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την ανακοίνωση), η Νέα ΑΠΕΔ δεν έχει χορηγήσει δικαιώματα εντεταλμένου γραφείου στον ΔΣΑ και ΔΣΘ, για το λόγο αυτό αναστέλλεται η έκδοση ψηφιακών υπογραφών από τα γραφεία του Δ.Σ.Θ.

Ο Δ.Σ.Θ. θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα ενημερώσει με νέα ανακοίνωση για την πορεία της χορήγησης απομακρυσμένων άυλων ψηφιακών υπογραφών καθώς και για άλλους τρόπους απόκτησης ψηφιακών υπογραφών.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης