Επείγουσα ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.