ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α.ΟΙ ΕΦΕΣΕΙΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΠΙΝΑΚΙΑ Α, Β, Γ, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΚΑΙ

ΠΙΝΑΚΙΟ Α’ ΕΦΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΘΑ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΚΑ    ΩΡΑ   9.00 ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΙΝΑΚΙΑ ΤΗΣ ΤΜ ,

ΠΛΗΝ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΩΣ ΩΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

την 10.00, των οποίων η εκφώνηση και συζήτηση θα γίνεται στις 10.00

Β. ΟΙ ΕΦΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΗΣ, ΠΙΝΑΚΙΟ Γ,ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ. ΠΙΝ.Η’ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝ/ΛΟΥΣ,

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 10.00