ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τους υποψήφιους διαμεσολαβητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις της 3ης Νοεμβρίου 2018

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ

Τους υποψήφιους διαμεσολαβητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις της 3ης Νοεμβρίου 2018

 

 

Η Επιτροπή Εξετάσεων υπενθυμίζει τα εξής: