ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Παράταση πρόσκλησης υποβολής υπευθύνων δηλώσεων για την πληρωμή των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 28/3/2023 σχετικής ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για την πληρωμή των ανεξόφλητων ειδικών γραμματίων Νομικής Βοήθειας των ετών 2019, 2020, 2021 και 2022, σας καλούμε να υποβάλετε και να αναρτήσετε τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, συνοδευόμενες από τα προβλεπόμενα έγγραφα τραπεζικών λογαριασμών, μέσω της νέας ειδικής πλατφόρμας του ΟΠΣ (Portal) της Ολομέλειας που τίθεται από σήμερα σε λειτουργία, το αργότερο έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59 (καταληκτική ημερομηνία)

Επισημαίνουμε ότι την επόμενη ημέρα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο ΤΑΧΔΙΚ ο «Πίνακας Δικαιούχων και Οφειλόμενων Αποζημιώσεων» μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της πληρωμής.

Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες της Τηλεματικής (2103398230, 231, 236).