ΕΠΕΙΓΟΝ: Πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για τις εκλογές.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.