ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 9-11-2020 ΛΟΓΩ COVID-19 ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι έχει εκδοθεί η Πράξη Επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων που αποσύρθηκαν από τη δικάσιμο της 9-11-2020 του Ειρηνοδικείου Κιλκίς, λόγω αναστολής δικών (Covid-19).

Για πληροφορίες σχετικά με τη νέα δικάσιμο, οι δικηγόροι θα μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:

23410 70166, -22429