Ένταξη του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης στο τηλεφωνικό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.