ΕΝΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ & ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ — 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2-3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.