Ενημερωτικό σημείωμα των μελών του ΔΣΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ TΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι ενέργειες του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου από την τελευταία Γενική Συνέλευση (Τρίτη 15 Απριλίου 2008) μέχρι σήμερα, σε σχέση με την εφαρμογή του Ασφαλιστικού νόμου

1 — Πραγματοποίηση σύσκεψης παλαιών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο κτίριο της Διαγωνίου, προκειμένου να στελεχωθεί η Επιτροπή για το
Ασφαλιστικό (Τετάρτη 7 Μαΐου 2008)

2 — Αποστολή γραπτού ερωτήματος (Αρ. Πρωτ. 8050/ 21-04-2008) προς τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κ. Αντώνιο Μανιτάκη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει ποιες και πόσες από τις πράξεις που είχαν εκδοθεί μέχρι τότε είναι προσβλητέες. Ο καθηγητής υποστηρίζει ότι από αυτές που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα η μία προσβάλλεται (αυτή που αφορά στην υποβολή υποψηφιοτήτων για επιλογή Προέδρου στο ΕΤΑΑ, αρ. Πρωτ. 40900/οικ.9042/521/08-04-2008)

3 — Υποβολή έγγραφου αιτήματος ( Αρ.Πρωτ. 8298/ 05-05-2008) προς τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας των Προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας για ανάθεση εντολής σε δικηγόρους για την κατάθεση προσφυγής (αίτηση ακύρωσης) κατά των πρώτων εκτελεστικών του νόμου κανονιστικών πράξεων

4 — Η Ολομέλεια των Προέδρων που έγινε στην Αθήνα (Κυριακή 11 Μαΐου 2008) ανέθεσε στον κ. Μανιτάκη τη σχετική εντολή. Η προσφυγή θα κατατεθεί άμεσα. Παράλληλα η Ολομέλεια παρήγγειλε τη σύνταξη ενός ειδικού σημειώματος, στο οποίο καταγράφονται οι επόμενες κινήσεις ή δικαστικές ενέργειες.

5 — Διοργάνωση σύσκεψης εκπροσώπων τοπικών φορέων κλάδων αυτοαπασχολούμενων που πλήττονται από την εφαρμογή του Ασφαλιστικού νόμου (Συμβολαιογραφικός Σύλλογος, Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών, Οδοντιατρικός Σύλλογος, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας- Θράκης, ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, κ.α) την 12 Μαΐου 2008, για συντονισμό των ενεργειών τους.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μανόλης Αν. Λαμτζίδης Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης