Ενημερωτικό Σημείωμα για το επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, μετά την 267/2016 απόφαση του ΣΤΕ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: