ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Έκδοση 2η (Ειδικό αφιέρωμα ν. 4446/2016)

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Έκδοση 2η (Ειδικό αφιέρωμα ν. 4446/2016)

https://www.dsth.gr/documents/10180/0/LEGAL_NEWSLETTER_%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_2?version=1.0&t=1483964594000