Ενημερωτική Συνάντηση Ι.Κ.Δ.Θ. – Ανακοίνωση για τις γραπτές εξετάσεις ΥΔΔΑΔ

Προς τους εκπαιδευόμενους του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης,

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης σας καλεί σε ενημερωτική συνάντηση στο κτήριο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 103 (Διαγώνιος, είσοδος από Ισαύρων), την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 στις 19.00, εν όψει των επερχόμενων εξετάσεων του ΥΔΔΑΔ που θα πραγματοποιηθούν στις 3 Νοεμβρίου.

Η παρουσία σας κρίνεται σημαντική.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της επιτροπής εξετάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης σχετικά με τον τρόπο κατάθεσης της αίτησης, αναλυτικές πληροφορίες για την ημερομηνία και τον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και ενημέρωση  σχετικά με τους υποψήφιους που έχουν εκπαιδευθεί με τον Ν.3898/2010 .

Τέλος, επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Ι.Κ.Δ.Θ.

 

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

 

  1. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής Εξετάσεων 

Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 202 παρ. 2 εδ. Β.1 του Ν. 4512/2018 (Α’ 5), η Επιτροπή Εξετάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης ορίζει ως ημερομηνία γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων διαμεσολαβητών σε πανελλήνια κλίμακα, που έχουν εκπαιδευθεί – καταρτισθεί επιτυχώς από τους φορείς κατάρτισης, το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018, οι οποίες θα διενεργηθούν στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών (είσοδος από την κεντρική πύλη του Εφετείου επί της Κυρίλλου Λουκάρεως 14) στις 10:00 π.μ. (χρονική περίοδος 10:30-13:30).

Η Επιτροπή Εξετάσεων της Κ.Ε.Δ. ενημερώνει τους υποψηφίους διαμεσολαβητές ότι απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα εντός της αίθουσας καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης. Σε περίπτωση εντοπισμού κινητού τηλεφώνου στην αίθουσα ο υποψήφιος θα αποβάλλεται από τις εξετάσεις.  

Ελάχιστη προβλεπόμενη αποχώρηση από την αίθουσα 60΄ μετά την έναρξη των εξετάσεων.

 

  1. Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις (αποκλειστικά στους Φορείς Κατάρτισης) 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση προς την Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από το απαραίτητο αποδεικτικό επιτυχούς εκπαίδευσης – κατάρτισης του οικείου Φορέα Κατάρτισης, καθώς και παράβολο εκατό (100) ευρώ υπέρ του Δημοσίου (Διπλότυπο Είσπραξης Δ.Ο.Υ. ΚΑΕ 3741).

* Δεν υποστηρίζεται η δυνατότητα έκδοσης από το e-paravolo.

* Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης.

Οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές θα καταθέτουν μόνο ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από 11 έως 22 Οκτωβρίου 2018 στον Φορέα Κατάρτισης που έχουν εκπαιδευτεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

«Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης» (Ι.Κ.Δ.Θ.): [email protected]

* Το παράβολο υπέρ του δημοσίου, εκτός από την ηλεκτρονική αποστολή, θα προσκομιστεί υποχρεωτικά κατά την διάρκεια της γραπτής εξέτασης επί ποινή ακυρότητας της συμμετοχής του υποψήφιου διαμεσολαβητή. 

 

  1. Σχετικά με τους υποψήφιους που έχουν εκπαιδευθεί με τον Ν.3898/2010 

Σχετικά με τους υποψηφίους που έχουν εκπαιδευθεί υπό το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς (Ν. 3898/2010, Π.Δ. 123/2011) και μέχρι 17-1-2018 (ημερομηνία  δημοσίευσης του Ν. 4512/2018) και:

Α) δεν κατέστη δυνατή η συμμετοχή τους  στις  εξετάσεις μέχρι  τη μεταβολή  του νομοθετικού πλαισίου ή

Β) συμμετείχαν στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι  τη μεταβολή  του νομοθετικού πλαισίου αλλά απέτυχαν,

η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης αποφάσισε ότι μπορούν να λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις της 3ης Νοεμβρίου 2018 και στις επακόλουθες προφορικές. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας, υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε επόμενες εξεταστικές περιόδους, όποτε αυτές προκηρυχθούν, με τις προϋποθέσεις του νέου Νόμου, ήτοι των 80 ωρών διδασκαλίας.  »

 

Με εκτίμηση,

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ. : 2313 311 342

ΚΙΝΗΤΟ : 6946854750

ΦΑΞ : 2310528509

Συνημμένα αρχεία: