ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.