Ενημερωτική εκδήλωση του Τ.Α.ΔΙ.Θ με θέμα: ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
“ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ”
Το Τ.Α.ΔΙ.Θ. διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των παροχών υγείας που προσφέρει στα μέλη του μέσω της Ευρωπαϊκής Πίστης. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς επί της οδού Κατούνη 12-14, περιοχή Λαδάδικα.
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ                       ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
 
Συνημμένη η πρόσκληση της εκδήλωσης