Ενημερωτική εκδήλωση του Δ.Σ.Θ. με θέμα «Ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων του δ.δ. Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης και διαδικασία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης/ένστασης»