Ενημερωτική εκδήλωση για τις Επιτροπές Ενστάσεων της μελέτης με κωδικό ΚΤ2-07

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση για τις Επιτροπές Ενστάσεων της μελέτης με κωδικό ΚΤ2-07

«Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Αλμωπίας και Έδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» 

στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Μ. Αλεξάνδρου 49, 54643 Θεσσαλονίκη) τη Δευτέρα 10/06/2019 και ώρα 17:00-20:00.

Παρακαλούνται τα μέλη των επιτροπών να φροντίσουν για την επιβεβαίωση ενημέρωσης και των υπόλοιπων μελών της επιτροπής τους.