Ενημέρωση υποχρέωσης ύπαρξης ενημερωτικής πινακίδας στο Δικηγορικό Γραφείο (Άρθρο 66 Ν.4446/2016)

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: