Ενημέρωση σχετικά με την αποχή των δικηγόρων 15-22/1/2016

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

            ———————-

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ

        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                      Θεσσαλονίκη, 14 Ιανουαρίου 2016

           ———————–

Αρμόδιος      :

Τηλεφ.           : 2310 542-987

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 292

 

 

Π ρ ο ς

Τους κ.κ. Διοικητές – Διευθύνοντες Συμβούλους Τραπεζών,

ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Κτηματολογικά Γραφεία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

            Αξιότιμοι Κύριοι,

            Σας ενημερώνουμε, ότι οι απασχολούμενοι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής των ανωτέρω Οργανισμών, εμπίπτουν στις υπ’ αρ. 130/9.1.2016 και 132/14.1.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που επικυρώνουν σχετικές αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, περί αποχής των δικηγόρων και καλούνται να εφαρμόσουν την απόφαση, απέχοντας από κάθε διαδικαστική πράξη, δικαστική και εξώδικη.

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ.κ. Προϊσταμένους Νομικών Υπηρεσιών