ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.Θ.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 2308/1995

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.Θ.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.