ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3869/10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΤΗΛ.: 2313-311400
   

Σας ενημερώνουμε ότι, από 1 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα

Α) Η κατάθεση όλων των αιτήσεων του ν.3869/10 (Ρύθμισης οφειλών) και των σχετικών εγγράφων τους θα πραγματοποιείται στο γραφείο 40, και
Β) Οι φάκελοι των οφειλετών των επομένων δικασίμων θα τηρούνται στο γραφείο 57, τους οποίους όσοι δικηγόροι θέλουν να ελέγχουν θα πρέπει να γνωρίζουν την δικάσιμο και το ακριβές πινάκιο (π.χ. 10/10/2018 πιν.5 Γ΄).
        Όλες οι πληροφορίες για τα παραπάνω βρίσκονται στο solon.gov.gr είτε στην επιλογή “πορεία της υπόθεσής σας” με τον ΕΑΚ, είτε στην επιλογή “πινάκια των επόμενων 15 ημερών”
και ελπίζουμε για την καλύτερη συνεργασία μας.
                                                                Η αναπληρώτρια προϊσταμένη
                                                                  Εκουσίας – Ρύθμισης οφειλών
                                                                        Στυλιανή Μιχαηλίδου