Ενημέρωση για τον τηλεφωνικό κατάλογο των μελών του ΔΣΘ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (εφεξής: Σύλλογος) ενημερώνει τα μέλη του ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των μελών του με σκοπό τη δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού καταλόγου, στον ιστοχώρο του, για την πληροφόρηση του κοινού. Ο Σύλλογος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και η διεύθυνσή του είναι: Δικαστικό Μέγαρο, 26ης Οκτωβρίου 5, 4ος ορ., Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54626, τηλ: 2310542987, 2310507404, φαξ: 2310553444, e-mail: [email protected].

Ο ΔΣΘ έχει ορίσει Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό, να συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Αρχή») και να αποτελεί σημείο επικοινωνίας με την Αρχή, καθώς και με τα υποκείμενα των δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων είναι τα εξής: Email: [email protected], Τηλ. 2310542987, 2310507404.

Στα δεδομένα που δημοσιεύονται στους καταλόγους αυτούς και τα οποία λαμβάνονται από το μητρώο και τις ετήσιες δηλώσεις των δικηγόρων προς τον Σύλλογο, περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός μητρώου (Α.Μ.) δικηγόρου, η διεύθυνσή του, ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου του, ο αριθμός φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) του. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα δεν διαβιβάζονται, περαιτέρω, σε τρίτους και η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τη δημιουργία του έντυπου και του ηλεκτρονικού καταλόγου του Συλλόγου.

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μην περιλαμβάνεσθε στον έντυπο ή ηλεκτρονικό κατάλογο, εφόσον το επιθυμείτε και μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στην ως άνω διεύθυνση του Συλλόγου ή ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: [email protected]. (Για την μη συμπερίληψη στον έντυπο τηλεφωνικό κατάλογο του 2024, οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 28/12/2023). Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

Ακόμη, για την αποφυγή λαθών στα στοιχεία των μελών του ΔΣΘ στον έντυπο τηλεφωνικό κατάλογο του 2024, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να ελέγξουν την ορθότητά τους μέσω της ολομέλειας και να προβούν σε τυχόν τροποποιήσεις που επιθυμούν μέχρι τις 28/12/2023.