Ενημέρωση για το Συνέδριο «Η Αντιμετώπιση του Φαινομένου της Απάτης» από το Ελληνικό Ινστιτούτο Κατά της Απάτης (Hellenic ACFE)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.