Ενημέρωση για τις ώρες καταθέσεων στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

Επισυνάπτεται το έγγραφο της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κας Αικατερίνης Περιστεροπούλου, Προέδρου Εφετών Δ.Δ., προς ενημέρωση των μελών των Συλλόγων σας για τις ώρες καταθέσεως των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων στην Γραμματεία του Δικαστηρίου.