Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνεδρίασε στη Λάρισα στις 1 με 3 Νοεμβρίου 2019

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε το Δελτίο Τύπου της Ολομέλειας με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην παραπάνω συνεδρίαση. Επισημαίνεται ότι, εκτός των όσων προκύπτουν από το Δελτίο Τύπου της Ολομέλειας, για τα φλέγοντα ζητήματα του νέου ασφαλιστικού, του νέου νόμου για τη διαμεσολάβηση, των άμεσων τροποποιήσεων του Κώδικα Δικηγόρων κλπ., ιδιαίτερης μνείας χρήζουν και τα εξής: η Ολομέλεια θα προωθήσει και άλλες προτάσεις που στοχεύουν στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης, όπως η θεσμοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου για το Δημόσιο, που θα επιτρέπει να μην εξαντλούνται αδικαιολόγητα τα ένδικα μέσα από την πλευρά του Δημοσίου, γεγονός που οδηγεί σε άσκοπη επιβάρυνση των Διοικητικών Δικαστηρίων. Μέτρο που συντελεί στην επιτάχυνση είναι και η εκ νέου θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής του δικηγόρου στις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς έτσι όχι μόνο διασφαλίζονται τα δικαιώματα των συμβαλλομένων, αλλά παράλληλα εκμηδενίζονται οι σχετικές δικαστικές διενέξεις. Μία ακόμα απόφαση, που διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών και που λήφθηκε ομόφωνα, κατόπιν πρότασης του Προέδρου του ΔΣΘ, είναι η επιδίωξη της θεσμοθέτησης υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου στα πλημμελήματα: αποτελεί παράδοξο να προβλέπεται υποχρεωτική παράσταση των διαδίκων με δικηγόρο στο Ειρηνοδικείο και να μην παρίσταται υποχρεωτικά με δικηγόρο ο κατηγορούμενος στο Πλημμελειοδικείο τη στιγμή που, μετά την εισαγωγή των νέων Κωδίκων, τα αδικήματα που εκδικάζονται στο Πλημμελειοδικείο είναι σοβαρά, δεν παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής και οι ποινές (3 έως 5 έτη) οδηγούν τον κατηγορούμενο στη φυλακή. Τέλος, ιδιαίτερης μνείας χρήζει η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας σε συνεργασία με τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εισαγωγή νέων θεσμών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στην καθημερινότητά μας. Η Επιτροπή eJustice της Ολομέλειας, συνεδρίασε επίσης στη Λάρισα και αναμένονται άμεσα αποτελέσματα. Οι συνάδελφοι θα πρέπει να εφοδιαστούν το συντομότερο με ηλεκτρονική υπογραφή, καθώς πριν το τέλος του έτους προβλέπονται σημαντικές εξελίξεις για την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας στα Δικαστήρια, για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής έρευνας και κατάθεσης στα κτηματολογικά γραφεία, κλπ. Επισημαίνεται, τέλος, ότι ειδικά για το ζήτημα της άμεσης διευκόλυνσης των συναδέλφων στο κτηματολογικό γραφείο Θεσσαλονίκης, το ΔΣ του ΔΣΘ στην συνεδρίαση της 31.10.2019, υιοθέτησε την πρόταση της Επιτροπής Κτηματολογίου, που μπορείτε επίσης να δείτε συνημμένα.

Συνημμένα: 1) Δελτίο Τύπο Ολομέλειας 2) Απόφαση Επιτροπής Κτηματολογίου ΔΣΘ