Ενημέρωση για την τροποποίηση του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με το ωράριο του Τμήματος Ενδίκων Μέσων

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο.