Ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών έναρξης και λειτουργίας του δικτύου παροχής συνδρομής στην επιδίωξη για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη συμμετοχή δικηγόρων και Ενώσεων Καταναλωτών.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                        Θεσσαλονίκη 08 Απριλίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3869 /2010 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.»

Στα πλαίσια της συνεργασίας του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  με την Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την συμμετοχή στην δράση «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3869 /2010 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», καλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν προσφέροντας  υπηρεσίες συνδρομής στην επιδίωξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού σε οφειλέτες Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ με αριθμ. 1.3120/οικ 3.630/9-3-2011 (ΦΕΚ τεύχος β΄ αρ. φυλ. 372/9.3.2011), να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση μέχρι την 28-04-2011, στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης(αρ. γρ, 7,8).
    Σας αποστέλλουμε σχετικά το με Αρ. Πρωτ. Οικ.2890/10-03-2011 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Καταναλωτή.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης        Χρήστος Ηρ. Ράπτης

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΠΛΑΤΕΙΟ ΚΑΝΙΓΓΟΣ
101 81 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2103842930
ΦΑΞ: 2103821241
EMAIL: [email protected]

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011
Αριθμ. Πρωτ. : οικ.2890

Προς:
Πίνακας Αποδεκτών
Δικηγορικοί Σύλλογοι

Θέμα : Ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών έναρξης και λειτουργίας του δικτύου παροχής συνδρομής στην επιδίωξη για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη συμμετοχή δικηγόρων και Ενώσεων Καταναλωτών.
  

Σας πληροφορούμε ότι υπεγράφη (και δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. Β με ημερομηνία 09.03.2011) η Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου για την Υποστήριξη εφαρμογής του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130/τ. Α/03.08.2010)/ συνδρομή στην επιδίωξη για εξωδικαστικό συμβιβασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013(σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ)αριθ.1081/2006)». Η Κ.Υ.Α ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο δίκτυο παροχής συνδρομής.
Οι δικηγόροι-μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων που συμμετέχουν στη δράση αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνδράμουν τους υπερχρεωμένους οφειλέτες στη συμπλήρωση της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού προς τους πιστωτές, στη διατύπωση της πρότασης διευθέτησης των οφειλών και στις διαπραγματεύσεις με αυτούς και να συντάσσουν το πρακτικό επιτυχίας ή τη βεβαίωση αποτυχίας του συμβιβασμού. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τους δικηγόρους – μέλη τους για τα παραπάνω, να συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία από αυτούς και να τα υποβάλουν στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Η κατανομή των υποθέσεων στους συμμετέχοντες στη δράση δικηγόρους γίνεται ισομερώς.
Στους δικηγόρους που συνδράμουν τους οφειλέτες κατά τα ως άνω καταβάλλεται ως αποζημίωση το ποσό των 123 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσό των 100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε περίπτωση σύνταξης πρακτικού επιτυχίας του συμβιβασμού.
.
Για τη συμμετοχή των Δικηγόρων στη δράση απαιτείται η υπογραφή σύμβασης με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ), η οποία είναι ο Δικαιούχος του έργου. Οι δικηγόροι που θα υπογράψουν τη σύμβαση δικαιούνται αποζημίωσης με την προσκόμιση πρακτικών επιτυχίας ή βεβαιώσεων αποτυχίας που φέρουν ημερομηνία από 28.01.2011 και για όλο το τρέχον έτος.
Για τη συμμετοχή των δικηγορικών συλλόγων είναι απαραίτητη η έγγραφη δήλωση-αποδοχή των όρων της Κ.Υ.Α., που θα αποσταλεί στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (email: [email protected] Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , fax: 210 3821241 υπόψη Ν. Παπασουλιώτη) η οποία στη συνέχεια θα τις διαβιβάσει στους εμπλεκόμενους φορείς (ΕΥΕ/ΕΚΤ, Συνήγορος του Καταναλωτή)
Τις προσεχείς ημέρες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή η Κ.Υ.Α., καθώς και κατάλογος με τους Δικηγορικούς Συλλόγους που έχουν ήδη δηλώσει με επιστολές τους στη Γενική Γραμματεία ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση. Επιπλέον, θα αναρτηθεί υπόδειγμα δήλωσης συμμετοχής-αποδοχής των όρων της Κ.Υ.Α., το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, όπως επίσης και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι που δηλώνουν για πρώτη φορά το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν.
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης Σπυράκος