Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου Νομικών

Αναρτούμε το αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του Ταμείου Νομικών.

Μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα θα βρείτε στα παραπάνω συνημμένα έγγραφα, αναλυτικούς οικονομικούς πίνακες και στοιχεία.