Ενημέρωση για την κάλυψη δαπάνης διαμονής των παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις από τον ΕΦΚΑ

Η παιδική κατασκήνωση “Ελαιώνες” ενημερώνει τα μέλη του ΔΣΘ πως απο φέτος ο ΕΦΚΑ στον οποίο έχει υπαχθεί το πρώην ΤΠΔΘ καλύπτει εξ΄ ολοκλήρου τη δαπάνη διαμονής των παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις, ενώ μέχρι πέρυσι τα σχετικά έξοδα καλύπτονταν εν μέρει απο το ΔΣΘ αλλά και απο τους ίδιους τους Δικηγόρους – μέλη του.