Ενημέρωση για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                     Θεσσαλονίκη 04 Νοεμβρίου 2020

 

Ενημέρωση για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

 

Σας αποστέλλουμε την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 από 2.11.2020 ΚΥΑ (βλ. συνημμένο link), με τίτλο έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με την οποία ορίζονται δύο (2) επιδημιολογικά επίπεδα προληπτικών μέτρων (επίπεδο επιτήρησης και επίπεδο αυξημένου κινδύνου) για τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, και με την οποία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος λειτουργίας των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ακόμα και στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) η λειτουργία των Δικαστηρίων δεν τίθεται σε αναστολή, αλλά διεξάγονται όλες οι δίκες με τις οριζόμενες προϋποθέσεις (μέχρι 15 άτομα στην αίθουσα, τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου κλπ.).

Με τον τρόπο αυτό γίνεται δεκτό το σχετικό αίτημα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς ακόμα και στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο), με την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων, η Δικαιοσύνη παραμένει σε λειτουργία και παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα κάθε είδους δικαστικής προστασίας, όπως άλλωστε συμβαίνει και με όλα τα Δικαστήρια των Ευρωπαϊκών χωρών.

Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών δεν ισχύει η εν λόγω ΚΥΑ, αλλά ισχύει η με αρ. Δ1α/Γ.Π.Οικ.69919/2.11.2020 ΚΥΑ, που σας έχει ήδη αποσταλεί, με την οποία οι εργασίες των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων των ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών έχουν τεθεί σε αναστολή από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 05:59.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι εν όψει της αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της ΠΕ Θεσσαλονίκης, το ΔΣ του ΔΣΘ στη συνεδρίασή του της 3.11.2020 έλαβε αποφάσεις στην κατεύθυνση της διεκδίκησης αφενός επιπρόσθετων μέτρων οικονομικής στήριξης των συναδέλφων Θεσσαλονίκης, λόγω του τοπικού lockdown, αφετέρου μέτρων που θα επιτρέψουν, χωρίς υγειονομικό κίνδυνο, τη μερική λειτουργία των Δικαστηρίων. Για τα εν λόγω ζητήματα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Βρείτε την ΚΥΑ στο παρακάτω link:

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8w494E2bUMgRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQb3IhKPMDvguifkhUxXRfTsu3CqS3Maie0HdVzhAQZW

 

 

              Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας

     Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                                Πέτρος Ε. Σαμαράς